Tabăra de la Durău

Tabăra de la Durău

                  ,,Licăr de lumină”, dar și de bucurie, de alese trăiri spirituale, prilej de a lega prietenii, de a cunoaște țara în locuri mirifice- sunt cuvintele în care au descris copiii participanți, tabăra de la Durău.                     Copii dintre care mulți nu au posibilități materiale ca să poată participa la asemenea activități, au fost profund impresionați de ceea ce au văzut, de atenția care li s-a acordat, de darurile primite în cadrul concursurilor la care au participat. Reîntorși acasă, li s-a oferit prilejul ca, în cadrul unei întâlniri cu alți copii, la Centrul Cultural-Pastoral al parohiei să poată povesti ce experiențe au trăit.(V. P.)                  

Concursul ,,A doua șansă”

Concursul ,,A doua șansă”

Un număr de 28 de copiii și tineri din grupul țintă ,,A doua șansă”, au participat, în perioada mai iunie la concursul  din cadrul proiectului ,,Alege școala!” destinat acestui segment.După primirea informațiilor despre derularea concursului, la prima etapă au participat toți elevii și tinerii grupului țintă. Au fost răsplătiți cu premii pentru cei mai buni și daruri pentru toți participanții. La etapele II și III ale concursului participanții cu rezultate deosebite au primit premii consistente, spre bucuria acestora, dar și a părinților și celor care i-au pregătit.(Vasile Pop)

Activitate de tip școală de duminică. A4.1 Cateheză: Lumina învățăturii lui Hristos.

Activitate de tip școală de duminică.  A4.1 Cateheză: Lumina învățăturii lui Hristos.

Cateheza cu acest titlu și-a propus să sensibilizeze copiii participanți asupra importanței învățăturii creștine pentru viața de fiecare zi. S-a citit pericopa evanghelică din Duminica vindecării orbului din naștere, și s-au creat discuții pe această temă. Cât de importantă este lumina ochilor? Știm întotdeauna să ne bucurăm de darul vederii? Există și alt fel de lumină decât cea pe care o vedem cu ochii? Care este aceasta? Lumina învățăturii lui Hristos! A fost inițiat un concurs de desene intitulat ,, Lumină din lumina lui Hristos”, copiii fiind îndemnați să găsească modalități proprii de interpretare a temei. Rezultatele au fost deosebite, inventivitatea copiilor și modul de exprimare a ideilor acestora au […]

Activitate A9.2 Toolkit. Natura și ocrotirea ei. Educația ecologică, dezvoltarea durabilă și protecția mediului

Activitate A9.2 Toolkit. Natura și ocrotirea ei. Educația ecologică, dezvoltarea durabilă și protecția mediului

Tema, anunțată din timp și așteptată cu mult interes de către participanți, a fost abordată prin diverse modalități: o prezentre în powerpoint urmată de conversație pe tema poluării mediului, vizionarea filmului ”Natura și ocrotirea ei”, activitate pe grupe, desene și activități de ecologizare în parcul din apropierea Centrului Cultural- Pastoral ,,Sf. Ierarh Nicolae”. S-a urmărit conștientizarea de către beneficiari a importanței protejării mediului pentru viață, pentru viitorul planetei. În cadrul discuțiilor referitoare la ceea ce știu copiii despre ocrotirea naturii și despre educația ecologică, din conversația pe marginea celor vizionate, elevii au identificat cauze care duc la poluare, mijloacele prin care oamenii trebuie să lupte împotriva acesteia, precum și acțiunile […]

Activitate de tip școală de duminică A4.1 – Despre Biserica creștină

Activitate de tip școală de duminică A4.1 – Despre Biserica creștină

În colaborare cu cadrele didactice abilitate să predea religia la școlile copiilor care fac parte din grupul țintă al proiectului, am organizat o activitate cu tema de mai sus, având ca obiectiv principal evaluarea cunoștințelor copiilor prezenți. În acest scop am întocmit un chestionar adresat copiilor cu vârsta cuprinsă între 7 și 11 ani și un altul pentru cei cu vârsta pecte 12 ani. Chestionarele au cuprins întrebări despre întemeierea Bisericii, Sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh, primele comunități, propovăduirea apostolilor, sinoadele ecumenice, Schisma din 1054, protestantismul, Biserica Ortodoxă Română, etc. Chestionarele au fost analizate, răspunsurile au fost comentate, iar cele mai bune au fost premiate. Activitatea și-a atins scopul educativ nu […]

Activitatea A 10.2 aferentă modulului 6 – Educația antreprenorială și importanța ei

Activitatea A 10.2 aferentă modulului 6 – Educația antreprenorială și importanța ei

Un număr de pest 50 de copii și tineri din cadrul grupurilor țintă ale proiectului ,,Alege școala” au participat la activitatea dedicată educației antreprenoriale, desfășurată la centrul inovațional educativ al parohiei. Acestora li s-au prezentat noțiuni introductive, definiri și componente ale activității antreprenoriale. Pentru o mai bună documentare și edificare s-a cerut și primit sprijin și colaborare din partea unor elevi din parohie, participanți la concursul școlar al firmelor de exercițiu care au explicat celor prezenți cum se conduce o firmă sau o afacere în mod virtual. După încheierea părții introductive și de prezentare au urmat activități practice pe acest subiect, copiii manifestând un interes real. (Pr. V. Pop)

Activitate de tip școală de duminică – Cunoașterea și trăirea învățăturii creștine.

În cadrul lecțiilor de religie și la ora de cateheză copiii învață multe lucruri folositoare, își însușesc cunoștințe noi, li se crează deprinderi din sfera religioasă. Faptul că sunt doritori să știe și că dovedesc receptivitate față de cunoașterea valorilor credinței nu este însă suficient. Simpla cunoaștere și reținere a conținuturilor credinței nu te face un bun credincios! Pornind de la aceste adevăruri, în cadrul orei de cateheză, câțiva dintre copiii prezenți au citit pericopa evanghelică din Duminica Samarinencei. Au urmat discuții care au fost focalizate pe două elemente cheie: cunoaștere și trăire. Copiilor li s-a explicat cât de important este să înveți, să cunoști adevărurile de credință autentice. ,, […]

NU EȘTI SINGUR!

NU EȘTI SINGUR!

NU EȘTI SINGUR! Grupul de copii și tineri care își desfășoară activitatea în cadrul programului ALEGE ȘCOALA la Centrul Cultural- Pastoral ,,Sf. Ierarh Nicolae” al Parohiei Arad- Bujac, s-au implicat într-un generos proiect social- pastoral și caritativ- misionar. La îndemnul preotului paroh, au constituit o echipă de implementare a unei acțiuni deosebit de îndrăznețe: renovarea și zugrăvirea interiorului Centrului de Plasament Oituz din Municipiul Arad, cu o suprafață de peste 750 metri patrați, clădire unde își desfășoară activitatea zilnică și locuiesc 14 copii instituționalizați. Sensibilizați de cuvintele Mântuitorului: ,, Nu vă voi lăsa orfani: voi veni la voi” (Ioan14,18), copiii au inițiat și sunt pe cale de a finaliza miniproiectul […]

Activitate 7.2. aferentă Modulului 3: Parteneriatele Școală- Părinți- Biserică

Activitate 7.2. aferentă Modulului 3: Parteneriatele Școală- Părinți- Biserică

Activitate 7.2. aferentă Modulului 3: Parteneriatele Școală- Părinți- Biserică Peste 100 de persoane: copii din grupul țină ,,Alege Școala”, copii și tineri din grupul ,,A doua Șansă”, părinți ai acestora din cadrul proiectului, precum și copii din grupele de cateheză din cadrul programului ,,Alege școala” de la Centrul Cultural- Pastoral ,,Sf. Ierarh Nicolae” al Parohiei Arad- Bujac, au participat vineri, 20 martie 2015, la cel de al doilea toolkit educațional desfășurat în cadrul proiectului ,,Alege Școala ! ”. Tematica, deosebit de actuală, interesantă și instructivă, intitulată: ,,Parteneriatele Școală- Părinți- Biserică” a fost prezentată de către prof. Ramona Sebișan, specialist în educație. Combinând metode și strategii didactice moderne, actuale, într-o atmosferă […]

Activitate 7.2. aferentă Modulului 3: Principii care guvernează învățământul românesc

Activitate 7.2. aferentă Modulului 3: Principii care guvernează învățământul românesc

Activitate 7.2. aferentă Modulului 3: Principii care guvernează învățământul românesc Primul toolkit educațional din cadrul proiectului ,, Alege școala”, având ca obiectiv furnizarea de servicii corespunzatoare modulului 3 pentru membrii comunitatii, a reunit la Centrul educațional novativ al Parohiei Arad- Bujac, copiii din grupul țintă, de prevenire a abandonului școlar, pe cei din grupul țintă ,,A Doua Șansă”, părinții acestora înscriși în proiectul ,,Alege Școala”, alți copii de la Centrul Cultural- Pastoral al parohiei. Prezentarea temei intitulată: ,, Principii care guvernează învățământul românesc” a fost făcută de Doamna Prof. Ramona Sebișan, specialist în educație din cadrul proiectului. S-a arătat că menirea educației este de a forma oameni mai buni pentru […]